AZ PRO 1

$4.09
3 tháng

 • 500MB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 0 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 768MB RAM
  ?

AZ PRO 2

$6.38
3 tháng

 • 1GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 1 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 1GB RAM
  ?

AZ PRO 3

$9.22
3 tháng

 • 3GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 2 Addon Domain
  ?
 • 100% CPU
  ?
 • 1.5GB RAM
  ?

AZ PRO 4

$13.48
3 tháng

 • 6GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 3 Addon Domain
  ?
 • 150% CPU
  ?
 • 1.5GB RAM
  ?

AZ PRO 5

$17.06
3 tháng

 • 10GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 4 Addon Domain
  ?
 • 200% CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?

AZ PRO 6

$28.26
3 tháng

 • 15GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 6 Addon Domain
  ?
 • 200% CPU
  ?
 • 3GB RAM
  ?

Tính năng bao gồm trong gói

 • cPanel + CloudLinux
 • Backup mỗi ngày
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • LiteSpeed Webserver Enterprise
 • SSH Access + WP CLI
 • Select PHP Version
 • Redis Cache