cPanel Reseller Hosting - 1

390,000 đ
1 tháng

 • 30 Accounts
  ?
 • 300GB băng thông
  ?
 • 10GB SSD
  ?

cPanel Reseller Hosting - 2

590,000 đ
1 tháng

 • 50 Accounts
  ?
 • 600GB băng thông
  ?
 • 20GB SSD
  ?

cPanel Reseller Hosting - 3

1,090,000 đ
1 tháng

 • 100 Accounts
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 40GB SSD
  ?

cPanel Reseller Hosting - 4

1,690,000 đ
1 tháng

 • 200 Accounts
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 80GB SSD
  ?

cPanel Reseller Hosting - 5

2,190,000 đ
1 tháng

 • 300 Accounts
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 150GB SSD
  ?

Tính năng bao gồm trong gói

 • Bảng điều khiển WHM & cPanel
 • LiteSpeed Webserver Enterprise
 • CloudLinux
 • Backup mỗi ngày
 • Redis Cache & LSCache