BH-1

Desde
270,000 đ/mes

 • 10GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 20 Addon Domain
  ?
 • 200% CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?

BH-3

Desde
840,000 đ/mes

 • 40GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 500% CPU
  ?
 • 6GB RAM
  ?

Turbo BH-1

Desde
1,815,000 đ/3m

 • 35 SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 300% CPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?

Turbo BH-2

Desde
2,475,000 đ/3m

 • 45 SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 400% CPU
  ?
 • 5GB RAM
  ?

Turbo BH-3

Desde
3,135,000 đ/3m

 • 60 SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Không giới hạn Addon Domain
  ?
 • 500% CPU
  ?
 • 6GB RAM
  ?

Se incluye con cada plan

 • LiteSpeed Webserver Enterprise
 • LiteSpeed Cache + Redis Cache
 • Imunify360
 • CloudLinux
 • cPanel
 • Backup mỗi ngày
 • SSH Access + WP CLI