NVME VPS 1

Starter fra
180,000 đ
Månedlig
 • RAM 1GB
 • CPU 1 vCPU
 • SSD 15GB
 • Băng thông 1000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux

NVME VPS 2

Starter fra
320,000 đ
Månedlig
 • RAM 2GB
 • CPU 2 vCPU
 • SSD 25GB
 • Băng thông 1000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux

NVME VPS 3

Starter fra
440,000 đ
Månedlig
 • RAM 4GB
 • CPU 4 vCPU
 • SSD 35GB
 • Băng thông 2000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux

NVME VPS 4

Starter fra
580,000 đ
Månedlig
 • RAM 8GB
 • CPU 4 vCPU
 • SSD 55GB
 • Băng thông 2000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux

NVME VPS 5

Starter fra
900,000 đ
Månedlig
 • RAM 12GB
 • CPU 6 vCPU
 • SSD 80GB
 • Băng thông 3000GB
 • Đường truyền 1Gbps port
 • IP 1
 • Hệ điều hành Linux