Tài nguyên tải nhiều

iThemes Security Pro

2.83 MB

Plugin tăng cường bảo mật cho WordPress tốt nhất, dễ sử dụng. Liên hệ bộ phận kỹ thuật để kích hoạt bản quyền.

WP Shortcode Pro

1.72 MB

Plugin hỗ trợ nhiều shortcode trang trí bài viết đẹp mắt. Thông tin tại https://mythemeshop.com/plugins/wordpress-shortcode/

WP Review Pro

3 MB

Plugin nhúng phần đánh giá vào trong bài viết, hỗ trợ 19 loại rich snippet khác nhau. Thông tin tại https://mythemeshop.com/plugins/wordpress-review/

WP Real Estate Pro

1.44 MB

Plugin tạo khu vực đăng dự án bất động sản đẹp mắt, có thể dùng trên bất cứ theme nào. Thông tin tại https://mythemeshop.com/plugins/wordpress-real-estate/

WP Mega Menu

558 kB

Plugin hỗ trợ tạo Mega Menu chuyên nghiệp của MyThemeShop. Hướng dẫn tại https://mythemeshop.com/plugins/wp-mega-menu/#settings